We gaan beginnen !!!!!!!!!!!!!!!!

Het viel tegen om alles rond te krijgen voor de start van de transformatie van het voormalige ABN/AMRO kantoor naar 348 studio’s met eigen sanitair en keuken voor studenten.

Inmiddels zijn we gestart met de ombouw en verwachten per 1 december 2015 de eerste eenheden van het bouwblok aan de Metrozijde op te kunnen leveren en verhuren. Daarom starten we nu de verhuur. We gaan dat doen aan de hand van de wachtlijst die ontstaan is door degenen die zich tot heden inschreven. Gezien de afspraken die we gemaakt hebben, zullen de ingeschrevenen met een medische/zorg studie een hogere urgentie krijgen. Het is immers de inzet met deze campusontwikkeling aansluiting te zoeken bij het tegenover gelegen AMC en de HvA domein Gezondheid. Dit in het kader van de “branding” Cure & Care.

De  eerste groep voor dit bouwdeel die op basis van dit criterium zijn geselecteerd  uit de wachtlijst krijgen per E-mail een uitnodiging. Als u geen uitnodiging hebt ontvangen wordt u gevraagd niets zelf te ondernemen. Er komen meerdere ronden oproepen voor de verhuurbijeenkomsten. Het  aantal ingeschreven is met 2.800 dusdanig groot dat wij een selectie criterium moeten hanteren.  Tevens kunnen wij door het grote aantal nu niet op reacties en vragen ingaan. Al onze aandacht is nodig de verhuur in goede banen te leiden. De bestaande wachtlijst en de studierichting is ons enig uitgangspunt.

Wacht dus de eventuele uitnodiging af! Latere bijeenkomsten hebben gelijke kans.

De verhuurbijeenkomsten voor het eerste gebouwdeel zullen half juni gehouden worden in het gebouw van 16.00 tot 19.00 uur. De aanwezigen krijgen de mogelijkheid een intentieverklaring te  tekenen voor een woningtype, die later op huisnummer door ons zal worden toegewezen.

Leave a Reply

© Blue Gray