Verhuurprocedure

De verhuurprocedure zal als volgt zijn:

 • Basis is de bestaande wachtlijst; het is niet nodig opnieuw/alsnog in te schrijven; voor wie nog niet ingeschreven is vermelden wij dat momenteel 2.800 geïnteresseerden zijn ingeschreven en dat er geen kans is bij de eerste verhuur uitgenodigd te worden;
 • Gezien dit grote aantal voor 348 eenheden moeten we dus selecteren. Op basis van de locatie van het project direct tegenover de AMC campus en Domein Gezondheid van de Hogeschool, is gekozen voor een urgentie voor studenten en stagiaires en leerovereenkomsten in de medische beroepen. Bij de uitnodiging voor de verhuurbijeenkomsten wordt daarom deels geselecteerd op deze achtergrond om die branding “Cure & Care te bereiken. Dit is mede van belang voor studenten en de opvolgende  fases in de medische en aanverwante en ondersteunende beroepen om via contacten in het MeetingPoint van Blue-Gray een bedrijfsactiviteit te starten of daarin deel te nemen/werken;
 • De verhuur zal starten voor het bouwblok aan de Metrozijde. Per etage zijn 42 studio’s in 2 groepen met ieder een gemeenschappelijk middengebied beschikbaar. Het aantal eenheden op de Begane Grond is minder door de aanwezigheid van het MeetingPoint; om keuze in type studio en evt. groep te geven zullen steeds twee etages (4 groepen) in een verhuurbijeenkomst worden aangeboden;
 • Via het bij inschrijving opgegeven E-mail adres zal steeds een groep van ongeveer 100 inschrijvers worden opgeroepen voor een verhuurbijeenkomst. Daar het de ervaring is, dat in de loop der tijd een deel van de inschrijvers een alternatief gevonden hebben, verwachten wij dat de opkomst aansluit bij het aantal beschikbare eenheden van de betreffende twee etages;
 • Er worden per bouwblok steeds 3 bijeenkomsten op opvolgende data gepland allen in de uitnodigingsbrief aangegeven. De uitgenodigden dienen aan het aangeven E-mail adres de voorkeursdatum en de komst te melden. Tevens dient een scan van de collegekaart/inschrijfbewijs onderwijsinstelling en ID mee gezonden worden. Wie niet bevestigt of afmeldt komt niet meer in aanmerking.
 • De verhuurbijeenkomsten vinden aan het eind van de middag/begin van de avond plaats in het gebouw waarbij tevens de gelegenheid is via de modelwoning het uitvoeringsniveau van de studio’s te zien;
 • Alhoewel iedereen zijn eigen voorzieningen heeft is het toch van belang dat men zich thuis voelt in de groep op de betreffende etage; als die “klik’ niet ontstaat is het mogelijk eenmalig af te zien van een keuze met recht op uitnodiging voor de volgende verhuurbijeenkomst; wie ook dan niet tot een keuze komt of bij de eerste bijeenkomst afziet van een keuze op dat moment kan terug op de onderzijde van de wachtlijst;
 • Er is een aantal grotere eenheden beschikbaar die in eerste instantie in overleg met de decanen van de onderwijsinstellingen beschikbaar zijn voor mindervaliden; de resterende eenheden zullen mogelijk worden ingezet voor bewoners die een rol willen spelen in het beheer van het complex;
 • De internetsite www.Blue-Gray.nl is de primaire informatiebron, ook over de vordering van de ombouwwerkzaamheden. Wij geven als indicatie start bewoning 1 december 2015 voor het eerste blok af, maar kunnen dat nog niet garanderen. Wij zullen naar actualiteit op de Internetsite steeds  aangeven of de uitvoering op schema ligt en of deze  start verhuur gehaald  wordt.  In verband met de wettelijke opzeggingstermijn van een eventuele huidige woonruimte is het van groot belang ruim een maand voor de geplande start huur in Blue-Gray, je op de hoogte te stellen van eventuele calamiteiten die tot uitstel leiden; het is dan nog mogelijk de bestaande woonruimte wat langer aan te houden.
 • Op de internetsite staan ook de huisnummer-plattegronden met de kale huurprijs en bijkomende service/energiekosten, het huurcontract, de beheerstuctuur en de te tekenen intentieverklaring. Om de snelle afwikkeling bij de verhuurbijeenkomst te bevorderen wordt geadviseerd de intentieverklaring te downloaden en af te drukken en alvast in te vullen en deze mee te nemen naar de verhuurbijeenkomst.
 • Tijdens de verhuurbijeenkomsten zal ook het beheerssysteem worden toegelicht, waarin de bewoners zelf een grote rol spelen;
 • De uitnodigingsmail heeft een volgorde nummer. Na de algemene informatie krijgen de aanwezigen in volgorde van dit nummer de gelegenheid aan te geven voor welk type studio zij  kiezen. Ook kan men aangeven met welke andere uitgenodigden voor een van de bijeenkomsten evt. in een groep gehuisvest wil worden. De keuze beperkt zich dus voor een type. Bij de acceptatie van de keuze ontvangt later de betreffende aanstaande huurder een op naam en huisnummer voorstel ondertekening huurovereenkomst. . Pas na ontvangst van de betaling van de contractkosten a € 100,–  door de a.s. huurder (of wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarigheid), op de in de intentieverklaring vermelde bankrekening of PIN- betaling tijdens de bijeenkomst, is de reservering bevestigd. Voor het vervolg van de verhuur wordt verwezen naar de tekst van de intentieverklaring die hier te lezen is;
 • Verhuur geschiedt op basis van de afspraken met de gemeente Amsterdam via het zgn. Campuscontract uitsluitend aan ingeschrevenen aan de Amsterdamse hoger onderwijsinstellingen; het tonen van de collegekaart en ID is voor de afgifte van de intentieverklaring dan ook een voorwaarde, dus zendt een scan mee bij je bevestiging van de oproep verhuur bijeenkomst en neem ze mee!;
 • Ter bevestiging van de ingangsdatum van de verhuur  zal een uitnodiging ter tekening van het  Campuscontract met daarbij het toegewezen huisnummer aan het mailadres worden gezonden; bij het afhalen van de sleutelkaart van de studio bij start ingebruikneming moet alles conform de procedure op de intentieverklaring afgewikkeld zijn, incl. de betaling van de contractkosten (a € 100,–), eerste huur en servicekosten en het gelijke bedrag als borg .

Leave a Reply

© Blue Gray