Beheer

Beheer en bestuur

Om Blue-Gray een fijne woonplek te houden, zijn er een aantal partijen betrokken die hun steentje bijdragen.

Plaza Resident Services

Plaza Resident Services is de verhuurder van de woningen en regelt het operationele deel. Via het Plaza Resident Services klantenportaal kun je klachten, storingen en gebreken melden. Ook zijn zij bereikbaar voor buitensluitingen buiten kantoortijden.

Huismeester

De huismeester zit er een aantal dagen per week en wordt van Plaza Resident Services ingehuurd om als aanspreekpunt te dienen. Als er reparaties moeten worden uitgevoerd, zal hij waar mogelijk zelf helpen en anders externe partijen inschakelen om dit te doen. Ben jij je sleutel binnen vergeten of ben je deze kwijt dan kan hij dat ook voor je regelen.

Bewonerscommissie

De bewonerscommissie komt regelmatig samen om beslissingen te nemen over zaken zoals nieuwe regels en aanpassingen van regels – daarbij luisterend naar wat de bewoners hebben aangegeven. Zij hebben ook contact met Plaza Resident Services en de eigenaren over interne zaken.

Contactpersonen van de gangen

Elke gang heeft een contactpersoon die erop let dat het schoon blijft en eventuele overlast en problemen doorspeelt naar de bewonerscommissie. Zij zijn het aanspreekpunt van de gang voor vragen en/of mededelingen.

© Blue Gray