Beheer

Beheer en bestuur

Om Blue-Gray een fijne woonplek te houden, zijn er een aantal partijen betrokken die hun steentje bijdragen.

Plaza Resident Services

Plaza Resident Services is de verhuurder van de woningen en regelt het operationele deel. Via het Plaza klantenportaal kun je klachten, storingen en gebreken melden.

Huismeester

De huismeester zit er van maandag tot en vrijdag en wordt van Plaza Resident Services ingehuurd om als spreekpunt te dienen. Als er reparaties moeten worden uitgevoerd, zal hij waar mogelijk helpen en anders externe partijen inschakelen om deze te doen. Ben jij je sleutel binnen vergeten of ben je deze kwijt, kan hij dat ook voor je regelen.

Beheer

Het beheer staat uit de beheerder en assistent. Zij zijn ervoor om deuren te openen als een bewoner deze is vergeten buiten de huismeester uren om, hebben contact met Plaza Resident Services over interne zaken en werken samen met het dagelijks bestuur om te beslissen over ‘sociale’ zaken binnen het pand

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur komt regelmatig samen met het beheer om problemen binnen het pand te bespreken ten opzichte van leefbaarheid en hygiƫne en deze mogelijk op te lossen.

Bewonerscommissie

De bewonerscommissie komt regelmatig samen om beslissingen te nemen over zaken zoals nieuwe regels, aanpassingen van regels en daarbij luisterend naar wat de bewoners hebben aangegeven.

Contactpersonen van de gangen

Elke gang heeft een contactpersoon die erop let dat het schoon blijft en eventuele overlast en problemen doorspeelt naar het dagelijks bestuur en beheer. Zij zijn het aanspreekpunt van de gang voor vragen en/of mededelingen.