Update overlast bouwactiviteiten

Van projectbureau Amstel III, gemeente Amsterdam, hebben we de volgende informatie met betrekking tot de planning van de werkzaamheden gekregen:

Werkzaamheden die reeds zijn gestart en de duur hiervan:

Heiwerk voor blok A t/m week 31. We liggen hiermee op schema.
Koppensnellen vanaf nu (week 30) gedurende tien weken (circa week 40). Het koppensnellen houdt in dat we de palen na het heiwerk zo maken dat ze precies de goede hoogte hebben. De geluidsoverlast hiervan is aanzienlijk minder dan bij het heiwerk.
Graafwerk voor de fundering van Blok A vanaf nu (week 30) gedurende tien weken (circa week 40).
Poeren storten vanaf nu (week 30) gedurende tien weken (circa week 40). Poeren dienen als fundering en worden op de palen gestort. De geluidsoverlast hiervan is zeer minimaal.
Opbouw torenkraan in week 34 (de week van 20 augustus). Deze torenkraan gebruiken we voor het op de plek hijsen van alle onderdelen voor Blok A.
De bouwvakantie valt deze zomer in de weken 31, 32 en 33. Incidenteel kan het voorkomen dat er in deze weken toch nog gewerkt wordt.

Informatie over de sloopwerkzaamheden volgt.

© Blue Gray