Overlast door bouwactiviteiten

Op dit moment vinden er naast het gebouw van Blue-Gray  bouw- en sloopwerkzaamheden plaats. Het is helaas onvermijdelijk dat dit overlast veroorzaakt. Wij hebben de bouwer dringend verzocht meer informatie over de geplande werkzaamheden te verstrekken. We hebben gevraagd de data waarop veel overlast te verwachten is een week van tevoren door te geven. Bewoners hebben zo de mogelijkheid om bijvoorbeeld naar de bibliotheek of naar huis te gaan om zo de overlast te mijden.

Ook zijn we in actie om de overlast terug te brengen.

Zodra hier meer over bekend is, zullen we dat op deze plek vermelden. Wordt vervolgd….

© Blue Gray